על"ה 25 תש"ס, 2000

alle25תוכן עניינים

 

 

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה של adobe acrobat readerו Java בדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 

 


 

'אוטומטיזם במציאת פתרון' אצל תלמידי חטיבת הביניים

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתבו: בת-שבע אילני ונורית שמואלי

תקציר: המאמר מציג מחקר שהתמקד באופן בו תלמידי חטיבת הביניים ומוריהם מבצעים משימות אלגבריות הקשורות לפתרון משוואות ולפישוט תבניות מספר. מטרת המחקר הייתה לאפיין את תהליך העבודה- עד כמה הוא אלגוריתמי רוטיני ועד כמה יש בו גמישות בראיה המבנית. תוצאות המחקר מצביעות על כך שככל שמתקדם תהליך לימוד האלגברה כך מתפתחת גם היכולת של הראיה המבנית.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


נקודה למחשבה

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתב: שי פוקס

תקציר: המאמר מציג תהליך חיפוש של הגדרה למושג נקודת פיתול. המשפטים המהווים מבחן לנקודות כאלה לא מספקים הגדרה. המחבר מציג שתי חלופות להגדרה, שאינן שקולות. לכל אחת יתרונות משלה. המחבר ממליץ על ההגדרה לפיה נקודת פיתול היא נקודת רציפות של פונקציה, בה מתבצע מעביר בין קמירות לקעירות כהגדרה נוחה מבחינה דידאקטית היות והיא מתיישבת עם התפיסה האינטואיטיבית של המושג.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


לפתור, להבין ולשאול

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתב: עמוס גואטה

תקציר: המחבר טוען על סמך נסיונו, כי הקשר בין הבנת תהליך של פתרון בעיה, ובין היכולת לבצע את התהליך אינו הכרחי. לדעתו תלמידים משתמשים באלגוריתמים לפתרון ללא הבנת הקשר בין האלגוריתם לבין הבעיה. הוא מוצא אישוש מחקרי לטענה במסגרת מחקר שעסק בהבנת הנושא: מספרים עשרוניים. המחבר מציע להעמיק הבנה על-ידי חיבור שאלות.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


ניתוח גישות תלמידים, מהיחידה הקדם-אקדמית, בפתרון משוואות ואי-שיוויונים

מדור: עיון ומחקר

כתבה: ענת סוזן

תקציר: במאמר מתואר מחקר שהתמקד בהוראת הנושא 'פתרונות משוואות ואי-שיוויונים' על ידי תלמידים ביחידה הקדם-אקדמית באוניברסיטת חיפה. מטרת המחקר היתה לבדוק את תרומתה של סביבת למידה רבת ייצוגים ונתמכת מחשב, שפותחה על-ידי החוקרת, להבנת התהליכים האלגבריים הנדרשים לפתרון בעיות המשלבות 'פתרון משוואות ואי-שיוויונים'. ממצאי המחקר מצביעים על תרומה משמעותית.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


המתמטיקה בראי הזמן - הוראת המקצוע הלכה למעשה

מדור: היסטוריה

כתבו: אמירה קופר ודורית פטקין

תקציר: המאמר מציג מחקר הערכה לתוכנית השתלמות שנתית למורים שעסקה בשילוב נושאים מן ההיסטוריה של המתמטיקה בתוכנית הלימודים בבית הספר היסודי ובחטיבת הביניים. ההשתלמות התקיימה במרכז המורים האזורי לטכנולוגיה ומדעים בנתניה. נבדקו עמדות המורים לפני ההשתלמות ואחריה באשר ליתרונות השילוב של נושאים מן ההיסטוריה של המתמטיקה בהוראת המקצוע הלכה למעשה, ונערך מעקב במהלך השנה על הטמעת הנושא בקרב המורים ויישומו בבית הספר. לדעת החוקרות עשוי להביא לשדרוג ההוראה והלמידה.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


תוצאות אולימפיאדה מתמטית לנוער

מדור: חדשות

כתבו: מכון ויצמן

תקציר: הרשימה מכילה את התוצאות של  האולימפיאדה לנוער במתמטיקה תשנ"ט, על שם פרופ' גילס, שנערכה במכון ויצמן למדע ב-17.2.99.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


על חלוקת זוויות לשלוש והצעתו של אדריכל

כתבו: בנו ארבל וגדעון צבס

תקציר: המאמר מתאר את שלוש בעיות הבניה הקלאסיות בגיאומטריה ומסביר בקצרה כיצד הוכח שהן אינן פתירות. בנוסף מוצגת הצעה של אדריכל לפתרון הבעיה באמצעות מכשיר הבנוי מקורות ישרות ומעגלים - פתרון אשר לא קל לראות את העובדה שאינו עומד בדרישות הקשיחות לפתרון רק בסרגל ומחוגה.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit