על"ה 25 תש"ס, 2000

alle25תוכן עניינים

 

 

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה של adobe acrobat readerו Java בדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 

 


 

על בעיות קלות ובעיות קשות

כתב: דודו אמזלג

תקציר: המאמר מציג בעיות בסיסיות בתורת הגרפים כמציאת מסלול המילטוני ומציאת שידוך מושלם ודן באפשרויות הפתרון שלהם באמצעות אלגוריתמים ממוחשבים וביעילותם של האלגוריתמים. במאמר מתבצעת הערכה ל'זמן הריצה' של האלגוריתם כאמד ליעילותו.

מקור: על"ה 25, תש"ס 2000


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit