על"ה 14 תשנ"ד, 1994

alle14תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה של adobe acrobat reader ו Java בדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 


הוראת המתמטיקה - מחשבות ותופעות מיומנו של מורה חוקר (חלק ד')

כתבו: שלמה וינר ורסלאן שאקר

תקציר: המאמר מדווח על מחקר שבו נבדקה תפיסת המושג שיפוע של תלמידים במגזר הערבי והיהודי ברמות שונות. במחקר זה התייחסו ליכולת התלמידים לעבור מההיבט הגרפי להיבט האלגברי ולהיפך והיכולת לעבור מההיבט האלגברי להיבט הגרפי ובחזרה לאלגברי. במאמר מובאות השאלות שנכללו בשאלון, תשובות התלמידים וניתוח התשובות.

מקור: על"ה 14, תשנ"ד 1994 


 

מספר היבטים פדגוגיים של ההוכחה

כתבה: גילה חנה

תקציר: במאמר מציגה המחברת שלושה היביטים של מושג ההוכחה:

א. הוכחה פורמלית - ההוכחה כמושג תיאורטי בלוגיקה הפורמלית.

ב. הוכחה מתקבלת על הדעת - הוכחה כמושג ערכי המגדיר את המקובל על המתמטיקאים.

ג. הוראת ההוכחה - הוכחה כפעילות בהוראת המתמטיקה. בהיבט ג' מתייחסת המחברת להבדל שבין הוכחה שמוכיחה לבין הוכחה שמסבירה, וכדוגמא מובאות הוכחות שונות למציאת סכום n המספרים הטבעיים הראשוניים.

מקור: על"ה 14, תשנ"ד 1994 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit