משימת חקר- מחויבות אישית

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA%20%D7%90%D7%99%D7%A9%D7%99%D7%AA.PNGמקור: ד"ר רותי סגל, מדריכה ארצית בחטיבה העליונה.
נושאים: קריאת גרפים, חקר נתונים וכל נושא אחר.
כיתה: י
תיאור: לאחר לימוד הנושא בכיתה, הצגת דוגמה מפורטת והצגת תהליך העלאת שאלות ומענה עליהן, מוצע להפנות את התלמידים לעבודת חקר מודרכת בנושא. בהצעה מובאת דוגמה למשימת חקר בנושא סטטיסטיקה והסתברות בנושא משתתפים בפרוייקט מחויבות אישית. מומלץ לעודד את התלמידים לנתח את הנתונים בעזרת טכנולוגיה כגון Excel .
 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit