מה מספר הגרף בעיתון?

מקור: צוות מדריכים מחוז חיפה, תיכון קרית חיים.
נושאים: חקר נתונים, סטטיסטיקה 
כיתה: י, יא
תיאור: עבודת חקר. תהליך הערכה בו התלמידים התבקשו לבחור גרף מהעיתון, לנתח אותו ולחבר שאלות לחקר הנתונים שבגרף, ולהציג את הפעילות בפני הכיתה.
 
 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit