עקרונות עיצוב של תוכנית לימודים חדשנית

פרופ' מיכל ירושלמי, אוניברסיטת חיפה

תקציר: "לראות מתמטיקה" היא סביבת למידה שתוכננה כדי לאתגר את התפיסות המקובלות של מהי המתמטיקה הנלמדת בביה"ס ואיך צריך ללמד אותה. סביבת הלימודים הזו הוטמעה לפני יותר משני עשורים, במגוון סביבות למידה בישראל. כתוצר של פיתוח אקדמי, מטרתה של "לראות מתמטיקה" היה להציב חידושים עתידיים ולבחון טכנולוגיות חדשות. המשאבים החדשים תוכננו כאשר טכנולוגיה אישית, ספרים דיגיטליים וטלפונים סלולריים היו עדיין בחיתוליהם. פיתוח חומרי הוראה חדשניים בתקופה בה הטכנולוגיה משתנה ללא הרף, הוא תהליך שיש בו חשש שמא השאיפות הטכנולוגיות יכתיבו את עיצובו של הבסיס החינוכי. פיתוח עם ולמען בתי-ספר, (תהליך שבשלושת העשורים האחרונים עבר רפורמות חינוכיות כלל-עולמיות, שמטרתן סטנדרטיזציה של כישורים ומרכוז של תהליך ההערכה), פירושו התמודדות עם מגבלות קוריקולריות וחברתיות שנמצאות לעיתים בסתירה לחזון החדשני.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit