הערכת לומדים: מגמות עכשוויות ועתידיות

פרופ' מיכל בלר, מנכ"לית ראמ"ה - הרשות הארצית למדידה והערכה בחינוך
 
תקציר: הערכת לומדים בכלל, והערכת לומדים במתמטיקה בפרט, הפכה לשגרה במערכות החינוך השונות בעולם. הדרכים לעשות זאת הן רבות ומגוונות ולכל אחת מהן יתרונות וחסרונות בצידה.
בהרצאה זו אסקור את האופן בו הדבר נעשה עד כה בישראל (במבחנים ובמחקרים הארציים והבינלאומיים), אציג את עקרי הממצאים שהתקבלו מהמחקרים והתובנות הנגזרות מהן, תוך התייחסות למגזרים שונים בחברה הישראלית. כמו כן, אתמקד בתיאור המגמות החדשות בתחום ההערכה, המשלבות טכנולוגיות ומנסות לגשר על הפער בין ההערכה כמעצבת וההערכה כמסכמת.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit