בדמיונו של מונדריאן

Sample Imageמקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: פיצוח ובו חקירת מלבנים דומים. במשימה האינטראקטיבית מתבקשים התלמידים למצוא מלבנים דומים בתמונה של הצייר מונדריאן. ביישום הדינאמי ניתן להזיז, לסובב ולשנות את מימדי המלבנים. המשך

הפיצוח ציור באדום, כחול וצהוב ובו קישוריות בין אמנות וגיאומטריה.

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit