פונקציה רציונאלית

נושא: פונקציה רציונאלית. 

כיתה: י'- יב'

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי לחקירה של טרנספורמציות של היפרבולה. ניתן לחקור בעזרת היישום הדינאמי כיצד משפיעים הפרמטרים על גרף הפונקציה ועל מיקום האסימפטוטות האנכיות והאופקיות.
כמו כן ניתן לחקור את המעבר בין שני ייצוגים שקולים להיפרבולה.

הערה- ניתן להקדים את חקירת הנושא עוד לפני לימוד הנגזרות, כבר בכיתה י'.

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit