תשעה - יום עיון - חלופות בהערכה

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%95%D7%99-%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94.PNG

הערכה חלופית-
מהתיאוריה אל השטח

 

משימות אוריינות מתוקשבות
 מרכז המורים

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%95%D7%99-%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94.PNG

הצעות להערכה חלופית לשאלון 801
צוות ההדרכה

משימות אוריינות מתוקשבות
אגף טכנולוגיות מידע

 

 

http://highmath.haifa.ac.il/images/dan%20meyer.PNG

Dan Meyer

   

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%95%D7%99-%20%D7%94%D7%96%D7%9E%D7%A0%D7%94.PNG

מצגות מיום העיון

 

http://highmath.haifa.ac.il/images/%D7%A4%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%99%D7%A7%D7%98%D7%99%D7%9D.jpg

פרויקטים בהערכה חלופית

                                 


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit