הסולם

נושא: סדרות.סולם                 

כיתה:  ח, י-יב

תיאור: יישום דינאמי  שנועד לתמוך בחקירה של שאלה שכיחה על אורכי השלבים בסולם המהווים סדרה חשבונית.
ביישום ניתן לראות באופן ויזואלי כיצד משפיע שינוי ההפרש  (d) על הסולם עצמו, על סדרת המספרים בטבלה וכן על הייצוג הגרפי של הסדרה.
ניתן גם לשנות את אורך השלב הראשון ולצפות בשינויים בסדרה. מה קורה כאשר מתקבל איבר שלילי בסדרה?

מבוסס על המאגר החדש, שאלון 801, סדרות, שאלות 16-17.

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit