חסומים במעגל

תקציר|pdfחסומים במעגל|pdfמדריך למורה

 

in a circle part Aנתון משולש PDC.

הנקודות B ו- L מונחות על הצלע PC.

הנקודות A ו- K מונחות על הצלע PD.

נתון כי המרובע ABLK בר חסימה וגם המרובע KLCD  בר חסימה.

 

 

 

  


חלק א

חקרו את המרובע ABCD  על פי הסעיפים הבאים, והסבירו את תשובותיכם:

אפשר להיעזר ביישומון

1. האם ABCD מקבילית?  תמיד/ לפעמים/ אף פעם לא?

2. האם ABCD דלתון? תמיד/ לפעמים/ אף פעם לא?

3. האם ABCD טרפז?  תמיד/ לפעמים/ אף פעם לא?

4. האם ABCD טרפז שווה שוקיים? תמיד/ לפעמים/ אף פעם לא?

5. האם ניתן לחסום את המרובע ABCD במעגל? תמיד/ לפעמים/ אף פעם לא?


חלק ב

נהפוך את נקודת המבט:

ABCD טרפז. L נקודה על הצלע BC ו- K נקודה על הצלע AD. היעזרו ביישומון.

 

1. האם KABL מקבילית?  תמיד/ לפעמים/ אף פעם לא?

2. האם KABL דלתון? תמיד/ לפעמים/ אף פעם לא?

3. האם המרובעים ABLK ו- KLCD ברי חסימה? תמיד/ לפעמים/ אף פעם לא? הסבירו.

4. האם יתכן שרק אחד מהמרובעים ABLK ו- KLCD בר חסימה? הסבירו.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit