boxesהסתברות בקופסה

מקור: brilliant

נושא: הסתברות

בקופסה A יש 2 כדורים אדומים וכדור אחד לבן

בקופסה B יש 3 כדורים אדומים ו-2 כדרים לבנים.

אם באופן אקראי בוחרים קופסה ובאופן אקראי מוציאים כדור והוא כדור לבן

מה ההסתברות שהקופסה שנבחרה היא קופסה A?

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit