doctorsרופאים באחוזים

מקור: Brilliant

נושא: אחוזים

כיתות: ח'-ט'

בחדר יש 100 אנשים , 99% מהם רופאים.

כמה רופאים צריכים לעזוב את החדר כדי שבחדר יהיו בדיוק 98% רופאים?

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit