כפול זה בזה

מקור: Brilliant

נושא: אלגברה– פתרון מערכת משוואות

כיתות: ט'-י'

 

יש דרך מהירה לפתור בעיות כאלה:

multiply in each other

נתון ש- m, a, t, h, הם מספרים ממשיים שפותרים את המשוואות שלעיל.
מצאו את הערך של   m x a x t x h

המלצה מחודשת לחוברת "מה ערך המערך" שנכתבה במרכז המורים עבור תלמידי עמ"ט

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit