3 parabolas captureשלוש פרבולות ולהן שלוש פונקציות קדומות

הפעילות עוסקת בקשר בין גרף פונקציית הנגזרת לגרף הפונקציה הקדומה. בשאלה מתבוננים בשלושה טיפוסים של פרבולות שהן נגזרות של שלושה טיפוסים של פונקציה ממעלה שלישית. נחקור כיצד צורת הפרבולה כשהיא נגזרת משפיעה על אופיין של נקודות הפיתול של הפונקציה הקדומה.

הפעילות מלווה ביישומון דינאמי ובסרטונים:

movie icon שלוש פרבולות - חלק א'

movie icon שלוש פרבולות - חלק ב'

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit