בעיות עם המעגל

נושא: המעגל.

כיתה: יא'-יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 005, חורף תש"ע, שאלה 4. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 


נושא: בעיות עם המעגל.                      

כיתה:   

תיאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי  ובו בעיה גיאומטרית לתרגול המשפטים של זוויות היקפיות, ודמיון. 

 

 

 


נושא: בעיות עם המעגל.

כיתה: יא'-יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 005, חורף תשס"ז, שאלה 3.

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 

 


נושא: בעיות עם המעגל.

כיתה: מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 806, מועד ב' תש"ע, שאלה 5. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit