מאפיינים למורי המתמטיקה בבית הספר היסודי במגזר הערבי

מדור: מחקר

כתב: זידאן ראיד.

תקציר: במאמר דיווח על מחקר שנערך בקרב מורים בבתי ספר יסודיים במגזר הערבי. נתוני המחקר נאספו בשנים 2003-2005 באמצעות שאלון. מטרת המחקר הייתה לתאר את המאפיינים האישיים והמקצועיים של המורים למתמטיקה בביה"ס היסודי הערבי כפי שהם מדווחים מפי המורים עצמם. בסיום המאמר מביא המחבר המלצות והצעות למחקר המשך.

מקור: על"ה 35, תשס"ו 2005


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit