אי המטמון - אי של אפשרויות

מדור: חקירה מתמטית

כתבה: עטרה שריקי

תקציר: במאמר מוצגת בעית "אי המטמון" ומוצעות שש דרכים שונות לפתרונה. בפתרונות נעשה שימוש בכלים מתחומים שונים של המתמטיקה. כן מוצגות בעיות נוספות הנגזרות מן הבעיה הבסיסית, ויש הכוונה לשינוי תנאי הבעיה המקורית. בסיום מובאת הצעה לדיון ב"יופי" של הוכחות.

מקור: על"ה 27, תשס"ב 2001


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit