על"ה 12 תשנ"ג, 1993

alle12תוכן עניינים

 

דבר המערכת

להפעלת הסרטונים מומלץ להשתמש בגרסה האחרונה שלadobe acrobat readerו Javaבדפדפן השונה מכרום.

 

 

 

 


הגדרת וקטורים וטרנזיטיביות ההקבלה

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתב: מיכאל קורן

תקציר: במאמר מציג הכותב טיעון קצר שאינו דורש פיתוח אויקלידי מלא של הגיאומטריה, המוכיח את טרנזיטביות ההקבלה של ישרים במרחב.

מקור: על"ה 12, תשנ"ג 1993


סביב בנייה אחת של שטיינר

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתב: פאול כץ

תקציר: במאמר עוסק המחבר באחת מהבעיות שבהן עסק הגיאומטר השוויצרי שטיינר, במישור נתונים שני ישרים מקבילים, e, e' ועל e קטע AB . בנה בסרגל קטע AE המכפיל את AB . הבעיה מוארת מכמה נקודות.

מקור: על"ה 12, תשנ"ג 1993


מתמטיקה "אחרת" - שידור ופענוח צפנים

מדור: שיטות חדשות, תכנים חדשים

כתבה: ליאורה נוטוב

תקציר: במאמר מציעה הכותבת נושא לשיעור של "מתמטיקה אחרת", בשיעור זה עוסקים בתורת הצפינה, בין השאר נידונים הנושאים יעילות צופן ודוגמאות לצפנים. הכותבת ממליצה לשלב כמה שיעורים שונים משיעורי מתמטיקה רגילים כדוגמת זה, במהלך שנת הלימודים.

מקור: על"ה 12, תשנ"ג 1993


טיוטת תוכנית המתמטיקה המאוחדת לחטיבה עליונה 

מדור: תוכנית לימודים

מקור: על"ה 12, תשנ"ג 1993


מתמטיקה עם מחשבונים גרפיים

מדור: תוכנית לימודים

כתבה: חנה פרל

תקציר: במאמר מתארת הכותבת הוראה בעזרת מחשבונים גרפיים. המחשבונים ניחנים בזכרון ניכר, ניתן לתכנת ולשמור בהם מספר רב של תוכניות והם מסוגלים לבצע פעולות נומריות. במאמר, דנה הכותבת ביתרונות השימוש במחשבונים גרפיים ובניסוי שערכה בכיתות י'-י"ב. (בעלה 13 מתייחס גדעון צבס למאמר זה).

מקור: על"ה 12, תשנ"ג 1993


התפתחות מושג הפונקציה: סקר קצר, חלק א'

מדור: היסטוריה

כתב: ישראל קליינר

תקציר: במאמר נסקרת ההיסטוריה של התפתחות מושג הפונקציה. מושג זה היה במצב של השתנות מתמדת - תחילה בביטוי אנליטי (נוסחה "שרירותית"), אחר כך עקום (משורטט ביד חופשית) ולאחר מכן שוב ביטוי אנליטי (נוסחה "ספציפית").

מקור: על"ה 12, תשנ"ג 1993


הוראת מתמטיקה - מחשבות ותופעות מיומנו של מורה-חוקר- פרק ב' 

כתב: שלמה וינר

מקור: על"ה 12, תשנ"ג 1993


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit