lets play 2017

מרכז המורים הארצי גאה, זו השנה השלישית,  להכריז על פתיחת התחרות "בואו נשחק מתמטיקה" על שם אלעד שיאון .

another look

במבט נוסף - פעילויות מתוקשבות בעקבות מבחנים

פעילויות חקר בעזרת יישומונים בעקבות מבחני מפמ"ר ומבחני הבגרות

 

this week posters2

לפתיחת השנה - עצבו את הכיתה המתמטית בעזרת המדור פוסטרים מתמטיים.

all56 slider

על"ה 56 - יולי 2018

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit