lets play 2017

מרכז המורים הארצי גאה, זו השנה השלישית,  להכריז על פתיחת התחרות "בואו נשחק מתמטיקה" על שם אלעד שיאון .

another look

במבט נוסף - פעילויות מתוקשבות בעקבות מבחנים

פעילויות חקר בעזרת יישומונים בעקבות מבחני מפמ"ר ומבחני הבגרות

 

playmath18

טקס הסיום לתחרות "בואו נשחק מתמטיקה" על שם אלעד שיאון ז"ל – תשע"ח התקיים בבניין מייקרוסופט - חיפה, זו השנה הרביעית.

לפרטים 

תוכלו להתרשם מעושר התוצרים לשנת תשע"ח ומהשנים הקודמות.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit