lets play 2017

מרכז המורים הארצי גאה, זו השנה השלישית,  להכריז על פתיחת התחרות "בואו נשחק מתמטיקה" על שם אלעד שיאון .

 

trump foundation

לשאלון

 

 

 

 

 

slider 2020

לפרטים

 

 

 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit