סדר פעולות חשבון

מקור: הילקוט הדיגיטלי של מטח לחט"ב

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: בפעילות מופיעים תרגילים העוסקים בסדר פעולות חשבון במספרים טבעיים. בפעילות יש 3 סעיפים: תרגילים עם שתי פעולות ובלי סוגריים, תרגילים עם שתי פעולות וסוגריים, ותרגילים עם שלוש פעולות. כמו כן ניתן למצוא פעילויות משחק נוספות בנושא כגון: התרגילון: סדר פעולות - הוסיפו פעולות וסוגריים התרגילון: סדר פעולות במספרים עשרונייםהתרגילון: סדר פעולות - חידות.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit