משולש שווה שוקיים

מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: יישום דינאמי 

תאור: יישום דינאמי בו מוצגת בעיה גיאומטרית פתוחה. על אחת מצלעות המלבן בנו משולש שווה שוקיים כך שהקטע הנוצר בצלע המקבילה במלבן הוא קטע אמצעים של המשולש. על פי האיור יש למצוא יחסי שטחים שונים.

 


מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: יישום דינאמי  

תאור: דף עבודה ויישום דינאמי עם הנחיות לבניית משולש שווה שוקיים בגאוגברה בשלש דרכים שונות, על פי תכונות משולש שווה שוקיים.

 

 

 


מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: יישום דינאמי

תאור: דף עבודה ויישום דינאמי עם הנחיות לבניית משולש שווה צלעות, האחת עם כלי מוכן של גאוגברה והשניה בדרך של בניה עם סרגל ומחוגה.

 

 


מקור: TED-ED 

אופי הפעילות: סרטון אנימציה חביב, מבית TED ED.

תאור: סרטון המציג את הרעיונות של הוכחת משפטים בגיאומטריה האוקלידית. כדוגמה מוצג ומוכח המשפט שתיכון מחלק משולש שווה שוקיים לשני משולשים חופפים. הסרטון מלווה בשאלות אינטראקטיביות (באנגלית) ובחומר להרחבה.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit