אי שוויון המשולש

מקור: הילקוט הדיגיטלי של מטח לחט"ב

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: יחידת לימוד אינטראקטיבית לזיהוי זוויות קדקודיות הכוללת ישומים דינאמיים ושאלות עם משוב אינטראקטיבי.

 

 

 

 

 


מקור: גלים – לומדים גיאומטריה עם כלי גאוגברה

אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 

תאור: יחידת לימוד אינטראקטיבית ובה יישומים דינאמיים בגאוגברה ושאלות לתלמיד עם משוב. היחידה עוסקת בבניית משולשים לפי צלעות (מהתכונה לצורה).

 

 

 


מקור: מרכז מורים ארצי למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות:  

תאור: דף עבודה אינטראקטיבי ויישומון דינאמי לחקירה של אי שוויון המשולש. בהנתן שלשה של אורכי צלעות, האם ניתן לבנות מהם משולש?

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit