שאלות מילוליות כיתה ט'

מקור: משימות אוריינות 

אופי הפעילות: יישום דינאמי 

תיאור: יישומון דינאמי המציע חקר וגילוי במשימה האוריינית לוח משחק

המשימה מיועדת לכיתה ט ומאפשרת לשנות את מימדי לוח המשחק ולאסוף נתונים בטבלה. היישומון מלווה בשאלות אינטראקטיביות.

יישומון לוח המשחק בהפקת אלנט עבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

אופי הפעילות: יישומון.

תאור: מתוך משימות אוריינות לכיתה ט בנושא פונקציות, חלקת אדמה משימה בה שילוב של פונקצית הישר ופונקציה ריבועית. המשימה מלווה ביישומון המדמה את הסיטואציה המתוארת בשאלה. שאלה דומה מופיעה במאגר השאלות ל-3 יח"ל.

 

 

 


 

מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה

אופי הפעילות: יישומון

תאור: מתבסס על שאלה מתוך דוגמאות למבחני פיזה 2012. היישומון מדמה דלת מסתובבת עם שלש כנפיים. ניתן לשנות את מספר הכנפיים בדלת וכן את מימדי הפתחים.

 


מקור: המרכז הארצי למורים למתמטיקה

אופי הפעילות: יישומון 

תאור: מתבסס על שאלה מתוך משימות האוריינות לכיתה ט, בגלגל הענק, בנושא שאלות מילוליות. המשימה אינטגרטיבית ומשלבת נושאים שונים כגון: היקף מעגל ומקטע, גיאומטריה של משולשים ומרובעים, סימטריה במעגל ועוד.  היישומון מדמה את סיבובי גלגל הענק ושני רוכבים עליו. ניתן לשנות את מימדי הגלגל ואת מספר המושבים בו.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit