מערכת שתי משוואות ממעלה ראשונה

מתוצאת תמונה עבור ‪Solutions to Systems of Linear Equations teacher desmos‬‏קור:Desmos Teacher

אופי הפעילות: שאלות אינטראקטיביות בדסמוס

תאור: פעילות חקר אינטראקטיבית להבנת פתרון מערכת משוואות לינאריות באופן גרפי תוך שימוש בתוכנה Desmos. הפעילות במערכת Desmos Teacher, ניתן להגדיר כיתה ולעקוב אחר התקדמות התלמידים.

 

 


מקור: עבודת סיכום של עמרי נווה קורס סרטונים במתמטיקה. 

אופי הפעילות: סרטון המבוסס מצגת prezi.

תיאור: מוצגת בעיה מהחיים שפתרונה הוא במערכת שתי משוואות ממעלה ראשונה. במהלך הסרטון מוצגות דרכים שונות לפתרון ונערך דיון על משמעות הפתרון.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit