משתנים וביטויים אלגבריים

 

מקור: Minutephysics
אופי הפעילות: יישום דינאמי.
תיאור: סרטון קצר הממחיש את חוק הפילוג מנקודת מבט אנרגטית ומבדרת.


 

 

kinus evarimמקור: 
אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 
תאור: שאלונים עם ביטויים אלגברים מסוגים שונים ברמות שונות לפישוט, עם משוב אינטראקטיבי. מתאים לתרגול ולבחינה עצמית.
לדוגמה:                                  
שאלון כינוס איברים - שברים מעורבים                            

dargashey

מקור: משימות אוריינות 

אופי הפעילות: יישום דינאמי דף עבודה.

תיאור: יישום דינאמי המציע חקר וגילוי במשימה האוריינית דרגשי העץ. המשימה מיועדת לכיתה ז ומשלבת את התחום האלגברי והגיאומטרי על תכונות המלבן והריבוע כולל שטח והיקף. 

היישומון מלווה בשאלות אינטראקטיביות.

יישומון דרגשי העץ בהפקתאלנטעבור אגף טכנולוגיות מידע במשרד החינוך.


 

algebra1אלגברה בשטחים   

מקור: wisweb
אופי הפעילות: חקר בעזרת יישום דינאמי 
תאור: היישום דינאמי לתרגול חוק הפילוג. בפניך אוסף בעיות בהן מוצגים שטחים שונים של מלבנים, עליכם להשלים את המספרים או את הנעלמים החסרים, ולבדוק את תשובתכם.

 


 

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit