פונקציות פולינום

נושא: משפחות של פונקציית חזקה.                                                
כיתה:  י'
תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי החוקרים את משפחת פונקציות החזקה בצורה המוזזת מהצורה f(x)=a(x-p)n+k .
ראשית יש חלוקה לפונקצית חזקה זוגית ואי זוגית.
לאחר מכן חוקרים הזזות ומתיחות של פונקציות החזקה.
פעילות זו היא הרחבה להכרות עם הפונקציה הריבועית בצורה הקודקודית.

 

 

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית 
כיתה: י-י"א
תיאורדף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי בו ניתן לחקור כיצד משפיע
ריבוי השורש (חזקת הגורם) על התנהגות גרף הפולינום. 

מבוסס על בחינת בגרות:

 

 

 

 

 

 

 

 


נושא: פונקציה פולינומיאלית
כיתה: י-י"א
תיאורדף עבודה אינטראקטיבי ויישום דינאמי לחקירת הגרפים של פולינומים
המיוצגים כמכפלת גורמים לינאריים והשפעת ריבוי השורש על הגרף.

מבוסס על בחינת בגרות

 

 

 

 

 

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit