סדרות

נושא: סדרות.            

כיתה: י, יא

תיאור: דף עבודה ו יישום דינאמי לחקירת הקשר בין סדרה חשבונית בייצוגה המספרי , הנוסחה האלגברית ולייצוגה הגרפי. 
ניתן לשנות את האיבר הראשון של הסדרה ואת הפרש הסדרה ולבדוק את השפעתם על הגרף. מתאים לכל רמות הלימוד.

מבוסס על המאגר החדש, שאלון 802, שאלה 23.

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit