Sample ImageDeadLine - התוכנה בעלת יכולות חישוביות גבוהות בתחום החדו"א. התוכנה משלבת שרטוט גרפים עם פתרון נומרי של משוואות אלגבריות, טריגונומטריות ומעריכיות, כמו גם משוואות פרמטריות שונות. תוכנה זו ניתנת בחינם ומחשבת את האינטגרל של כל פונקציה שתבחרו.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit