באתר זה מוצגת התוכנה מתמטיx, תוכנה פתוחה להוראה וללימוד אלגברה, טריגונומטריה וחשבון דיפירנציאלי ואינטגרלי. באתר סרטוני הדרכה על אופן השימוש בתוכנה וכן כ-130 שיעורים גרפיים ודינמיים (סרטונים ) להוראה וללימוד בצורה סדורה, דידקטית ומוחשית.

התוכנה והשיעורים בתשלום.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit