Sample Image

Core Math Tools היא תוכנה שמאפשרת יצירה ועריכה של יישומונים באלגברה, פונקציות, גיאומטריה סטטיסטיקה והסתברות.

ניתן להוריד את התוכנה בחינם

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit