ספרי לימוד

ספרי לימוד במתמטיקה לחטיבת ביניים בשפה העברית

שם הספר כיתות מוציא לאור אתר הערות
אפשר גם אחרת ז'-ח' טכניון והיחידה לחינוך מתמטי בע"מ אפשר גם אחרת  
אפשר גם אחרת - אפור ט' טכניון והיחידה לחינוך מתמטי בע"מ אפשר גם אחרת מתאים להקבצות א'
אפשר גם אחרת - כתום ט' טכניון והיחידה לחינוך מתמטי בע"מ אפשר גם אחרת מתאים להקבצות ב'
מתמטיקה לכיתה ז'-ח' ז'-ח' יצחק שלו ואתי עוזרי MathStar ספר לכיתה ט' טרם אושר
עשר בריבוע ז'-ח' למדא עשר בריבוע  
מתמטיקה לחט"ב ז'-ח' מט"ח אופק על יסודי במתמטיקה
מתמטיקה לחט"ב ט' מט"ח קורס מתמטיקה לכיתה ט'  
מתמטיקה משולבת מסלול כחול ז'-ט' מל"מ מכון ויצמן, רחובות מתמטיקה משולבת מסלול כחול  
מתמטיקה לכיתה ז'-ט' ז'-ט' משבצת, גבי יקואל משבצת  
השבחה לחט"ב ז'-ח' המכון לקידום ההוראה, הלמידה והאינטגרציה החברתית השבחה לחט"ב ספר לכיתה ט' טרם אושר
מתמטיקה משולבת מסלול ירוק ז'-ט' מל"מ מכון ויצמן, רחובות מתמטיקה משולבת מתאים להקבצות נמוכות
קפ"ל ז'-ט' חינוך מתמטי בע"מ קפ"ל מתאים להקבצות נמוכות
מתמטיקה בראיה אחרת ט' רוחמה ויונטה, שלומי בן בסט   מתאים לכיתות תל"ם

חומרים למצויינות

שם הספר כיתות מוציא לאור אתר הערות
מצויינות במתמטיקה ז מט"ח מצויינות ז  
לעשות מתמטיקה   מל"מ, טכניון   רכישה ישירה
מצויינות רחובות ז-ט מל"מ, מכון וייצמן, רחובות מצוינות רחובות חינם באתר
מצויינות 2000 ז-ח המרכז הישראלי למצוינות בחינוך חומרי העשרה רכישה
חומרים לכיתות עמ"ט ז-ט הפיקוח על הוראת המתמטיקה בשילוב מרכז המורים הארצי חומרי לימוד אתר המפמ"ר  

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit