this week little presents

מדי שבוע שולחת ניצה שיאון,מדריכה ארצית למתמטיקה בחט"ב מתנה קטנה.
המתנה הקטנה היא בעיה, חידה, המעוררת מחשבה ודיון.
מוזמנים להציע פתרונות ולהציע מתנות קטנות משלכם.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit