פרויקט לתלמידים 14 - הסתברות: לכמת את המקריות

שם: הסתברות: לכמת את המקריות

מקור: לעשות מתמטיקה - פרויקטים לתלמידים, מחר 98.

תיאור: באמצעות ניסויים אמפיריים והשוואה בין תוצאות הניסויים בפועל לבין תחזית מוקדמת שלהם, עומדים התלמידים על ההבדל בין הסתברות לסיכוי, ועל מגבלות ההסתברות ככלי ניבוי.

מתאים בעיקר לתלמידי חט"ב.


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos