אלגברה ופונקציות

Inequalitys

מצגתppt

השוואה בין גורמים שונים היא חלק מחיי היומיום שלנו. במתמטיקה השוואות מתורגמות למשוואות ולאי-שוויונות המקבלים ייצוגים שונים: מילולי, גרפי, מספרי, ואלגברי.

בפתרון שאלה מילולית המתארת השוואה, נדרשת אוריינות מתמטית. הפותר צריך להבין את הנקרא, ולדעת לתרגם את התיאור המילולי לייצוג מתמטי אחר (גרפי, מספרי או אלגברי) אשר יוביל לתשובה.

התמודדות עם שאלות מילוליות המתארות אי-שוויון, דורשת הבנה של דקויות מילוליות. אוצר המונחים הלשוניים המתארים מצבי אי-שוויון רבים ומגוונים. ההבדלים הדקים בין מושגי האי-שוויון דורשים הבנה מעמיקה של הטקסט. למשל, המשפט "לדני יש 8 גולות לכל היותר" מתורגם ל-clip_image002 והמשפט "לדני יש יותר מ-8 גולות" מתורגם ל-clip_image004. ה"כיוון" של סימן האי-שוויון שונה וגם האי-שוויון הראשון הוא אי-שוויון חלש(מאפשר גם את השוויון עצמו) בעוד השני הוא אי-שוויון חזק (אינו מאפשר את השוויון עצמו).

ביחידה זו נתמקד במשמעות הלוגית של אי-שוויון ובפתרון שאלות מילוליות המתארות אי-שוויון:

- נעסוק בדקויות ההבחנה בין המונחים המתארים אי-שוויונות.

- נבדיל בין מונחים המאפשרים שימוש באי-שוויון חלש או חזק.

- בפתרון השאלות נשתמש, במידת האפשר, בדרכים שונות ובייצוגים מגוונים.

מבוא

רקע

סדנה 1 - בעיות מילוליות ואי שוויונות

סדנה 2 - פתרון בעיות מילוליות עם איש וויונות בעזרת גרפים


functions introduction

"מושג הפונקציה מאפשר ארגון ומיזוג של רעיונות מתמטיים חשובים ובעלי משמעות עבור התלמידים" (מתוך תוכנית הלימודים של חטיבת הביניים). 

יחידה זו מציגה מבוא כללי למושג הפונקציה שהוא מושג בסיסי בלימודי המתמטיקה השזור לאורך כל תוכנית הלימודים בחטיבת הביניים ובחטיבה העליונה. יחידה זו כוללת רקע מתמטי, היסטורי ודידקטי גם עבור היחידות:  

- פונקציה ריבועית 

- טרנספורמציות ליניאריות

מבוא

רקע

סדנה


functions transformations

טרנספורמציות הן כלי מתמטי ליצירת משפחה של פונקציות. הן מעודדות להסתכל על הפונקציה כדוגמה או כפרט במשפחה. "חוש לפונקציות"  כולל גם את היכולת לשייך פונקציה למשפחה שלה ולזהות את התכונות המשותפות למשפחה (Confrey, 1994) והטרנספורמציות הן כלי לנוע בין הפונקציות בתוך המשפחה.

תלמיד שפיתח יכולות להבין ולדמיין טרנספורמציות על פונקציות בייצוגן הגרפי והאלגברי ומזהה פונקציה כשייכת למשפחה,  יוכל להשתמש בטרנספורמציות ככלי שימושי כמעט בכל נושא הנוגע לפונקציות,  כגון הכרות עם משפחות שונות של פונקציות, נגזרות, מניפולציות אלגבריות ועוד.

נעסוק כאן בארבעה סוגים יסודיים של טרנספורמציות לינאריות: 

- הזזה אנכית 

- הזזה אופקית 

- מתיחה אנכית 

- מתיחה אופקית 

- שיקופים.

רקע

סדנה


function

היחידה מציגה את הפונקציה הריבועית בייצוגים סימבוליים שונים ובייצוג הגרפי (פרבולה). 

היחידה מדגישה את היתרונות של כל הצגה סימבולית, תוך שימוש ביישומים דינאמים לפעילות חקר על הקשר והאיכויות של כל הצגה. 

בשנות השמונים רווחה התיאוריה הקונסטרוקטיביסטית להוראת המתמטיקה עיקר תיאוריה זו היא שהלמידה היא תהליך פנימי, בו הלומד בונה ידע חדש על בסיס הבנייה אישית של הלומד מתוך ידע קיים. לכן, חשוב שלימוד המתמטיקה יביא ליצירת קשר בין הידע הנרכש לבין הידע הקיים. 

סדנה אחת עוסקת בבניית פונקציה ריבועית כמכפלה של שתי פונקציות לינאריות. הפונקציות הלינאריות מוכרות לתלמידים, וממכפלתם, ניתן ללמוד על רב התכונות של הפונקציה הריבועית. 

ויתר הסדנאות עוסקות בדגשים של הייצוגים הסימבוליים השונים ובמשפחות של פונקציות.

מבוא

רקע

סדנה 1 - פונקציה ריבועית כמכפלה של 2 פונקציות קוויות

סדנה 2 - ייצוגים אלגברים שונים לפונקציה ריבועית

סדנה 3  - קשרים מעניינים במשפחות של פונקציות ריבועיות


algebra

יחידה זו עוסקת במיומנויות נדרשות בטכניקה אלגברית בשילוב של דרכי חשיבה שונות.

ביחידה זו נעסוק במיומנויות הבאות: 

1. כינוס איברים דומים 

2. פתיחת סוגריים (חוק הפילוג וחוק הפילוג המורחב) 

3. נוסחאות לכפל מקוצר 

4. פירוק לגורמים בשיטות שונות: הוצאת גורם משותף מחוץ לסוגריים, קיבוץ איברי הפולינום, פירוק של טרינום ריבועי 

5. הרחבה וצמצום של שברים אלגבריים 

6. מציאת מכנה משותף של שברים אלגבריים הנדרש לביצוע חיבור וחיסור שלהם 

7. כפל וחילוק של שברים אלגבריים 

8. שימוש בחוקי חזקות וחוקי השורש הריבועי

מבוא

רקע

סדנה 1 - שילוב בין התחום המספרי לתחום האלגברי

סדנה  - שילוב פיתוח מיומנויות פרוצדוראליות עם פיתוח סוגים שונים של חשיבה מתמטית2

סדנה 3 - חשיבה הפוכה


different expression

יחידה זו עוסקת בפתרון שאלות מילוליות על ידי שימוש בייצוגים שונים של פונקציה.

העיסוק בבעיות מילוליות הוא פעילות מתמטית חשובה שבאמצעותה ניתנת לתלמידים הזדמנות לבנות מודלים מתמטיים לתיאור תופעות "מהחיים" ולהעמיק את ההבנה של התופעות באמצעות מודלים אלה. בגישה המסורתית מצפים מהתלמיד לבחור אות המייצגת גודל לא ידוע בבעיה ולרשום ביטויים לגדלים לא ידועים אחרים בעזרת אות זו. לאחר מכן נדרש התלמיד לבטא קשר בין הגדלים ולהגיע למשוואה אותה הוא צריך לפתור. תהליך זה של תרגום הסיטואציה לביטוי סימבולי קשה לתלמידים. השינוי בתוכנית הלימודים בחטיבת-הביניים והצגת הפונקציה ככלי לתיאור תופעות של השתנות כבר בכיתה ז' מאפשרת את השימוש בגישה הפונקציונאלית לפתרון בעיות מילוליות. השימוש בפונקציה כמודל מתמטי לתיאור התהליכים בפתרון בעיות מאפשר להתמקד בתהליך עצמו המתואר בבעיה, ולא רק בשאלה הפרטית הנשאלת בבעיה.

יתרונה של הפונקציה כמודל לתיאור תהליכים הוא בשלל ייצוגיה: מספרי (טבלה), גרפי וסימבולי (ביטויים אלגבריים והשוואות). הייצוגים המגוונים מאפשרים לבחור את דרך הפתרון המתאימה לצרכיו של הפותר.

ביחידה זו נציג גישה פונקציונאלית לפתרון בעיות מילוליות, נעמוד על יתרונותיה ונבחן את ההבדלים בינה לבין הגישות השונות לפתרון בעיות. 

יחידה זו עוסקת בפתרון שאלות מילוליות על ידי שימוש בייצוגים שונים של פונקציה.

 

מבוא

רקע

סדנה 1 - מעבר מייצוג גרפי לייצוג סימבולי 

סדנה 2 - יתרון הייצוג הגרפי הדו מימדי


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos