משפט פיתגורס במישור ובמרחב

מקור: Cut the Knot 

אופי הפעילות: 99 הוכחות שונות למשפט פיתגורס, מלוות ביישומים דינאמיים והסברים מפורטים להוכחות.

 

 

 

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit