מקומות גאומטריים

נושא: מקומות גאומטריים   

תיאור: יישום דינאמי הממחיש את המקום הגיאומטרי של אמצע קטע. ביישום מוצגת חידה המובילה למציאת המקום הגיאומטרי.

 

 


נושא: מקומות גאומטריים   

תיאור: יישום דינאמי הממחיש את המקום הגיאומטרי של המעגל . מוצגת השאלה: לרוכבת אופניים אסור להתרחק יותר מק"מ מביתה. מהו התחום המותר לרכיבה?

 

 


נושא: מקומות גאומטריים. 

כיתה:  

מבוסס על בחינת בגרות: קיץ תשע"א, שאלון 007, שאלה 2. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 


נושא: מקומות גאומטריים.

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 007, קיץ תשס"ט, שאלה 1. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 

 


נושא: מקומות גאומטריים.

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 007, מועד ב' תש"ע, שאלה 1 סעיף ב'. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 


נושא: מקומות גאומטריים.

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 007, מועד ב' תש"ע, שאלה 1 סעיף א'. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 


נושא: מקומות גאומטריים.

כיתה: יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 007, חורף תשע"א, שאלה 1. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos