מקומות גאומטריים

נושא: מקומות גאומטריים   

תיאור: יישום דינאמי הממחיש את המקום הגיאומטרי של אמצע קטע. ביישום מוצגת חידה המובילה למציאת המקום הגיאומטרי.

 

 


נושא: מקומות גאומטריים   

תיאור: יישום דינאמי הממחיש את המקום הגיאומטרי של המעגל . מוצגת השאלה: לרוכבת אופניים אסור להתרחק יותר מק"מ מביתה. מהו התחום המותר לרכיבה?

 

 


נושא: מקומות גאומטריים. 

כיתה:  

מבוסס על בחינת בגרות: קיץ תשע"א, שאלון 007, שאלה 2. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 


נושא: מקומות גאומטריים.

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 007, קיץ תשס"ט, שאלה 1. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 

 


נושא: מקומות גאומטריים.

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 007, מועד ב' תש"ע, שאלה 1 סעיף ב'. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 


נושא: מקומות גאומטריים.

כיתה: יא'- יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 007, מועד ב' תש"ע, שאלה 1 סעיף א'. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 

 

 


נושא: מקומות גאומטריים.

כיתה: יב'

מבוסס על בחינת בגרות: שאלון 007, חורף תשע"א, שאלה 1. 

תיאור: דף עבודה ויישום דינאמי המבוססים על שאלה מבחינת בגרות.

 

 

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit