בעיות החודש

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש למצוא את מספר הסיבובים הדרושים כדי לעבור על פני כל הריבועים המסודרים בעיגול, כאשר נתונים מספר הריבועים ומספר הריבועים עליהם פוסחים בכל דילוג. הבעיה קשורה בתכונות התחלקות ובשאריות.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מובא דיון על חוזחדים (מספרים הבנויים מן הספרה 1 בלבד) ותכונותיהם בהקשר של מספר שהוא ריבוע שלם.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מובא ניתוח על מסלולו של כדור ביליארד על שולחן מלבני הפוגע בדפנותיו בזוית בת 45° , הקשר שבין מספר נקודות המגע ובין מידות השולחן והקשר שביניהם לבין פגיעת הכדור בפינה מסוימת של השולחן.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ד.

תקציר: בחומר מוצגות משימות מתמטיות משעשעות בהן יש לבנות תרגילי חשבון שונים הקשורים למספר 1994 , תוך שמירה על כללים מוגדרים מראש.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit