בעיות החודש

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ב.

תקציר: בחומר עוסקים בחקירה של סכום הזוויות הפנימיות ובסכום הזוויות החיצוניות של מצולע קמור.

כמו כן מוצגות שאלות לגבי מספר הזוויות החדות שיכולות להיות, לכל היותר, במצולעים שונים.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ב.

תקציר: בחומר מוצגות פעילויות מתמטיות שונות הקשורות למספר 2002 : זיהוי מספרים פלינדרומיים בתאריכים של שנים שונות, קבלת המספר 2002 באמצעות כל הספרות 0-9 בדרכים שונות – תוך שימוש בפעולות שונות, וגילוי הספרות בתרגיל חיבור שבו כל ספרה התחלפה באות כך שהסכום 2002. 

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ב.

תקציר: בחומר חקירה של הקשר שבין זוגות של מספרים טבעיים עוקבים כלשהם לבין סכומי הספרות שלהם.

הרחבה של החקירה נעשית עבור מקרים בהם המספר הקטן מבין שני המספרים העוקבים מסתיים בדיוק ב- k ספרות של 9.

הרחבה נוספת מתבצעת עבור מקרים של מספרים בבסיס a כלשהו שבהם המספר הקטן מבין שני המספרים העוקבים מסתיים בדיוק ב- k ספרות של a-1.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשס"ב.

תקציר: בחומר חקירה של הקשר שבין זוגות של מספרים טבעיים עוקבים, שבהם המספר הקטן מבין שני המספרים העוקבים מסתיים בדיוק ב- k ספרות של 9, לבין התחלקות / אי התחלקות של סכום ספרותיהם של שני המספרים ב– 2, ב– 3, ב– 4 וב– 5.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit