בעיות החודש

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ז.

תקציר: בחומר עוסקים בריבוע קסם רגיל (ריבוע המורכב ממשבצות ובהם מספרים כך שהסכום בכל שורה, בכל טור ובכל אלכסון יהיה אותו הסכום) ובבניית ריבוע קסם לא רגיל (ריבוע המורכב ממשבצות ובהם מספרים כך שהסכום בכל שורה, בכל טור ובכל אלכסון יהיה סכום שונה).

מצורף לבעיה פתרון.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ח.

תקציר: בחומר מסמנים ב- (P(n את מכפלת הספרות של המספר n, וחוקרים את הסכומים המתקבלים כאשר מחברים מספר (P(n ים עבור n ים עוקבים, כאשר n הוא מספר חד ספרתי, דו ספרתי, תלת ספרתי וכו'.

החקר נעשה גם עבור מספרים בבסיס כלשהו שונה מבסיס 10. 

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ז.

תקציר: בחומר מוצגות משימות מתמטיות משעשעות, בהן יש לבנות תרגילי חשבון שונים הקשורים למספר 1997, תוך שמירה על כללים מוגדרים מראש.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ח.

תקציר: בחומר מובאות מספר בעיות הקשורות לריצוף של חדר ריבועי באמצעות מרצפות ריבועיות בלבד.

דנים במקרים בהם הריצוף נעשה באמצעות מרצפות ריבועיות שכולן חופפות, ובמקרים שבהם מרצפים באמצעות מרצפות ריבועיות אשר לא כולן חופפות.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ח.

תקציר: בחומר מובאות מספר שאלות הקשורות לפעולת העצרת של מספר (!n): קביעת מספר האפסים שיש ל-!n, חישוב הסכומים של עצרות של מספרים ומציאת הקשר בינם לבין ריבוע של מספר שלם. 

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ח.

תקציר: בחומר מוצגות מספר שאלות הקשורות בלוגיקה מתמטית.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ח.

תקציר: בחומר מובאות שאלות הקשורות למציאת מספרים אשר סכומם שונה למכפלתם.

מטפלים בשלשות/ רביעיות/ חמישיות/ n מספרים, עבור מספרים טבעיים/ שלמים/ ממשיים שאר הם עוקבים/ לא עוקבים.

מצורף פתרון מפורט לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit