בעיות החודש

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר מובאת בעיית היגיון על דוברי אמת ושקר בה יש לגלות מי הוא הדובר לפי תשובות לשאלות אחדות.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר שאלות וחקירת תכונותיהם של שבעה מספרים שלמים לא שליליים שונים שהממוצע שלהם הוא 7 והרחבה לבעיה של n מספרים שונים שלמים לא שליליים שהממוצע שלהם הוא n.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר מובאת דרך לקבלת סדרות מחזוריות ממספר התחלתי כלשהו.

נשאלות שאלות על ערכו של איבר במקום נתון בסדרה, ועל סכום איברים בסדרה.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה נתונה שרשרת זהב הבנויה ממספר נתון של חוליות.

יש לגלות מהו מספר החוליות הקטן ביותר שיש לנסר כך שבעזרת החלקים אפשר יהיה להרכיב כל מספר בן 1 עד למספר של אורך השרשרת.

הבעיה מוצגת ע"י דוגמאות מספריות והרחבה ל- n חוליות ו- k ניסורים.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגות משימות מתמטיות משעשעות בהן יש לבנות תרגילי חשבון שונים הקשורים למספר 1995 , תוך שמירה על כללים מוגדרים מראש.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה יש לחלק משולש שווה צלעות ל- n משולשים חופפים (...,6,4,3,2=n).

מפורט.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגת שיטתו של המתמטיקאי פרידריך גאוס לחישוב הסכום של מספרים טבעיים עוקבים.

מובאות משימות לחישוב של סכום הספרות של קבוצת מספרים טבעיים עוקבים בעלי מספר נתון של ספרות תוך שימוש בשיטה של גאוס, והרחבה לבעיה הכללית.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ו.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה חוקרים את מספר האזורים הנוצרים כאשר מחלקים משולשב על-ידי ישרים היוצאים מקודקודי המשולש.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit