בעיות החודש

הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר מובאת בעיית היגיון על דוברי אמת ושקר בה יש לגלות מי הוא הדובר לפי תשובות לשאלות אחדות.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית

לפעילות בערבית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר שאלות וחקירת תכונותיהם של שבעה מספרים שלמים לא שליליים שונים שהממוצע שלהם הוא 7 והרחבה לבעיה של n מספרים שונים שלמים לא שליליים שהממוצע שלהם הוא n.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר מובאת דרך לקבלת סדרות מחזוריות ממספר התחלתי כלשהו.

נשאלות שאלות על ערכו של איבר במקום נתון בסדרה, ועל סכום איברים בסדרה.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


הוכן ע"י: "קשר חם", המרכז הארצי לקידום שיפור וריענון החינוך המתמטי, שנה"ל תשנ"ה.

תקציר: בחומר מוצגת בעיה בה נתונה שרשרת זהב הבנויה ממספר נתון של חוליות.

יש לגלות מהו מספר החוליות הקטן ביותר שיש לנסר כך שבעזרת החלקים אפשר יהיה להרכיב כל מספר בן 1 עד למספר של אורך השרשרת.

הבעיה מוצגת ע"י דוגמאות מספריות והרחבה ל- n חוליות ו- k ניסורים.

מצורף פתרון לבעיה.

לפעילות בעברית


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit