תשעט - הכנס הארצי להוראת מתמטיקה בחינוך העל-יסודי

conference logo

הכנס מיועד למורים ולאנשי חינוך מתמטי ויעסוק בנושאים רלוונטיים למורים בחט"ב ובחט"ע בכל קבוצות הלימוד. 

הכנס יתקיים השנה באיסרו חג שבועות, יום שני, ז' בסיון תשע"ט, 10.06.2019 במרכז הכנסים שפיים. conference animation3

בשנים האחרונות ברורה החשיבות של לימודי המתמטיקה במערכת החינוך בישראל ומועצמת השאיפה לעודד תלמידות ותלמידים, מכל המגזרים ושכבות האוכלוסייה ומכל קבוצות הלימוד לשאוף גבוה ולממש את יכולותיהם.

תכנית הכנס תציג את הפעילות הרבה המתרחשת בתחומי ההוראה בבית הספר העל יסודי (חט"ב וחט"ע), בהכשרת המורים למתמטיקה ובמחקר האקדמי בתחום החינוך המתמטי. כל אלה משקפים נקודות מבט מגוונות, ומדגישים את העושר האינטלקטואלי והיצירתיות שהעיסוק במתמטיקה מאפשר ומזמן.

הכנס מיועד למורים ולאנשי חינוך מתמטי ויעסוק בנושאים רלוונטיים למורים בחט"ב ובחט"ע בכל קבוצות הלימוד.

הכנס מאורגן על ידי המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל-יסודי ביחד עם מפמ"ר מתמטיקה, אגף מדעים, המזכירות הפדגוגית משרד החינוך, אגף תכניות לאומיות מערכתיות ופרויקטים והמינהל הפדגוגי - אגף א' (חינוך ילדים ונוער בסיכון) - משרד החינוך.


 

תוכנית הכנס

08:30-09:30
התכנסות וכיבוד
09:30-09:50

פתיחה וברכות:

ד"ר חמוטל דוד, מנהלת המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

פרופ' רוזה לייקין, ראש החוג לחינוך מתמטי וראש מל"מ - אוניברסיטת חיפה

חיים מויאל, מנהל אגף א', חינוך ילדים ונוער בסיכון- משרד החינוך

09:50-10:20

הרצאת מליאה: מתמטיקה- היעד הבא

נרית כץ, מנהלת תחום דעת מתמטיקה על-יסודי (חט"ב, חט"ע)

10:20-10:50

הרצאת מליאה: מתמטיקה כמנוף למוביליות חברתית

מר מוהנא פארס, מנהל אגף תכניות לאומיות מערכתיות

10:50-11:10 

הרצאת מליאה: על קו התפר

ד"ר חמוטל דוד, מנהלת המרכז הארצי למורים למתמטיקה בחינוך העל יסודי

11:10-11:20  הפסקה
11:20-13:00  מושבים מקבילים א' - תכנית ותקצירים
13:00-14:00  ארוחת צהריים
14:00-15:05  מושבים מקבילים ב' - תכנית ותקצירים
15:05-15:15  מעבר למליאה
15:15-16:30 

דיבייט - שילוב טכנולוגיות בהוראה ולמידה של מתמטיקה- שינוי או מהפכה?

בהנחיית ניצה שיאון, מדריכה ארצית למתמטיקה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos