השפעת ההבנה של תלמידים את תפקיד ההגדרה ויכולתם להגדיר, על הבנתם את תפקיד ההוכחה ועל יכולתם להוכיח

כתבו: איחסאן חאג יחיא, רנה הרשקוביץ וטומי דרייפוס
מדור: מהמחקר בחינוך המתמטי

תקציר:
מאמר זה מציג מחקר שנערך במטרה ללמוד על ההשפעה של הבנת תלמידים בתיכון את מושג ההגדרה של מושגים גיאומטריים על הבנתם את המשמעות של הוכחה בגיאומטריה לגבי התכונות של אותם המושגים ועל יכולתם להוכיח. במחקר השתתפו 90 תלמידי כיתות י"א במגזר הערבי במרכז הארץ, וכולם ענו בכתב על שאלון שכלל משימות שתוכננו במיוחד למטרת המחקר. לאחר שהתלמידים ענו על השאלון נערכו ראיונות מובנים עם תשעה מהם על בסיס תשובותיהם לשאלון הכתוב. תוצאות המחקר הצביעו בבירור שיש השפעות של חוסר הבנה בהגדרות ומשמעותן על הבנת משמעותן של הוכחות ועל היכולת להוכיח.

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos