שאלות מילוליות לכיתה ז'

תיאור: אוסף משימות העוסק בפתרון שאלות מילוליות המיועדות לתלמידי כיתה ז'. המשימות מדורגות בחלקן ומאפשרות שיח ופתרון אריתמטי (חשבוני) בהמשך למיומנויות שנלמדו בביה"ס היסודי, כך שכל תלמיד בכיתה ז' יוכל להתמודד עימן, גם אם טרם השיג שליטה במיומנויות האלגבריות הנדרשות לפתרון.

 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos