נגזרת עם שתי אסימפטוטות אופקיות שונות

תיאור: לפניכם 3 שאלות בהן הדיון מתמקד בקשר בין גרף הפונקציה לגרף הנגזרת בהיבטים של שיפועים אפשריים עבור משיקים והתנהגות באינסוף.

למורה

לתלמיד

لطالب باللغة العربية


על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


thumbnail logos