sketchometrySketchometry הוא כלי נהדר המאפשר הדמיה של מושגים מתמטיים, לשרטוט עצמים גיאומטריים ופונקציות. הכלי מתוכנן במיוחד עבור מחשבי לוח (tablets) וטלפונים סוללריים, אבל מתאים גם למחשבים ניידים ושולחניים וכמובן גם ללוח החכם. Sketchometry תוכנה בפיתוח של JSXGraph. מלווה בסרטוני הדרכה.

קראו גם חוות דעת בבלוג SquareCircleZ.

 

 

 


 

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit