Active Image

לוליינות עם טרפז

כיתה: ט'-י'

תיאור: בעיות ופעילויות שונות הנוגעות לטרפז. הפעילויות כוללות חקר יחסים שונים בתוך הטרפז,

הוכחה מקורית של משפט פיתגורס באמצעות טרפז, הוכחות שונות של נוסחת שטח הטרפז ולקינוח פרדוקס.

 


על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit