what is the fathers ageמה גיל האב היום?

 

לפני 5 שנים היחס בין גיל האב לגיל הבן היה 3:1

בעוד 15 שנים יהיה היחס בין גיל האב לגיל הבן 2:1

 

מה גיל האב היום?

על״ה
עלון למורי המתמטיקה

ISSN: 0792-5735 


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit