what is the fathers ageמה גיל האב היום?

 

לפני 5 שנים היחס בין גיל האב לגיל הבן היה 3:1

בעוד 15 שנים יהיה היחס בין גיל האב לגיל הבן 2:1

 

מה גיל האב היום?

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit