the small circle

העיגול הקטן

מקור: Brilliant

נושא: גיאומטריה – המעגל, משיקים, פיתגורס

כיתות: י'-יא'

 

מומלץ לעיין גם במאמר מתוך על"ה : על מעגלים משיקים ומספרי פיבונצ'י/ אסתר גרונהט ולוי ינובסקי

מתנה קטנה לשבוע זה מבית brilliant במסגרת "בעיות היום" https://brilliant.org

 

המרובע ABCD הוא ריבוע שאורך צלעו 6 יחי'.

חשבו את הרדיוס של העיגול הקטן.

 

הוסף תגובה


קוד אבטחה
רענן

על״ה
עלון למורי המתמטיקה


פיצוחים
פעילויות מתמטיות למורה ולתלמיד


מאגר יישומים דינאמיים
דפי עבודה אינטראקטיביים ויישומים בגאוגברה


תוכנית מוארת חט"ב
פעילויות מתוקשבות על פי תוכנית הלימודים


תוכנית מוארת חט״ע
בקרוב...


 5club מועדון ה-5
קהילות מורים למתמטיקה ברמת 5 יח"ל


 

 

uohfaculty of educationpedagog logo shalit